Lütfen eski bayrak kullanmamaya, yeni bayrak kullanımına özen gösterelim. Bayrağa gereken saygıyı göstermekte ihmalkar davranmayalım.